Maďarská puszta

HORTOBÁGY PUSZTA

(25-27.10.2013)

Hortobágy, miesto pastierov s voľne sa pasúcimi stádami tradičného maďarského stepného dobytka a oviec (racky), miesto koní so špecifickými csikós (pastier koní) v tradičných krojoch, starými váhadlovými studňami.  Tradičné maďarské domáce zvieratá (koň nonius, maďarský šedý dobytok, ovce Racky, vodný buvol, prasa Mangalica)sú bežnou súčasťou krajiny. Bohaté kulturně a folklórne tradicie sa tu stále zachovávajú. V tomto chudobnom kraji sa čas zastavil a človek tu može vidieť jedninečnú ukážku harmonického súžitia ľudí s prírodou. Hortobágy je najväčšia, prírodná, trávnatá pusta v Európe, ktorá nevznikla vďaka vyklčovaniu lesov. Hortobágy je svetoznáme aj vďaka vtáčiemu svetu. Doteraz tu registrovali výskyt 342 rôznych druhov, z ktorých 152 hniezdi na Hortobágy. Každoročne tadeto prelietajú žeriavy popolavé, aby si odpočinuli na svojej ceste do Severnej Afriky, kde prezimuju. Tento rok sa odhadoval ich počet na  cca 100.000.

Národný park Hortobágy má rozlohu 800 km2.  Nachádza sa vo východnom maďarsku.  Za národný park bol vyhlásený v roku 1973. Bol jedným z prvých v Maďarsku. V roku 1999 sa stal súčasťou svetového kultúrneho dedictva UNESCO. Patrí k najväčším chráneným oblastiam v Maďarsku.

Žeriav je symbolom národného parku Hortobágy. Pozorovanie západu slnka so siluetami vracajúcich sa žeriavov je známou aktivitou pri sťahovaní žeriavov a atraktívnou udalosťou pre turistov. Migrujúce žeriavy je možné pozorovať v Hortobágy po celý deň počas ich kŕmenia na poliach. Tesne po západe slnka  zase nalietavajú v skupinách späť k rybníku, kde trávia noc.   Pohľad na kričiace kŕdle žeriavov, ktoré zapĺňajú oblohu je nezabudnuteľný zážitok pre každého.

Pamiatky a zaujímavosti:

Najdlhší kamenný most v Maďarsku – most deviatich dier je dlhý 170 m, má 9 pilierov. Bol postavený v roku 1833.

Velká Csárda – je to jedna z povodných reštaurácii postavená v roku 1781. Nájdete ju po ľavej strane tesne za mostom. V minulosti bola využívaná obchodníkmi so soľou pri ceste od rieky Tisza do Debrecínu.  Doporučujem ochutnať klasické speciality maďarskej kuchyne rybiu polievku „ halásle“, palacinky.

Múzeum pastierov -  stojí presne naproti reštaurácie csarda.

Máta – poskytuje možnosť objednať si jazdu cez pusztu  s ukážkami tradičného maďarského dobytka a  vystúpením  csikósov s koňmi.

Puszta ZOO – k videniu sú zase tradičné zvieratá žijúce v puszte .