Syseľ obyčajný

Syseľ obýva stepi, pastviny a suché lúky, v kultúrnej krajine sa prispôsobil i životu na poliach. Početné stavy syslov v posledných desaťročiach silne poklesli, na mnohých miestach je tento druh úplne vyhubený. Konkrétne tieto sú nafotené v Mladej Boleslavy, kde sa im viditeľne darí.

Sysle žijú v kolóniách. Hlavnými biotopmi výskytu sú trávnaté, neorané plochy s rôznou funkciou, ovplyvnené (alebo vzniknuté) činnosťou človeka (spravidla kosené lúky, pasienky, medze, funkčné priestory - letiská, športoviská a pod.). Predtým považovaný za bežného škodcu v poľnohospodárstve, v súčasnosti zákonom chránený. Žiaľ v roku 1975 bol zaradený medzi poľovnú zver, čo urýchlilo jeho ústup. Na ochranu sysľa sú realizované viaceré opatrenia, a to predovšetkým ochrana existujúcich kolónií a zakladanie nových kolónií na vhodných miestach jedincami z lokalít s dostatočne veľkými alebo neudržateľnými kolóniami.

Sú to denné zvieratá, aktívne predovšetkým v dopoludňajších a skorých odpoludňajších hodinách.
Má menšie lícne torby ako chrček, v ktorých si nosí zásoby potravy do svojho príbytku, kde ju potom konzumuje. Na zimu si väčšinou nevytvára zásoby potravy, žije zo zásob podkožného tuku.