Naháňka,nátlačka

Naháňka -  druh spoločného lovu, pri ktorom sa zver naháňa na strelca, stojaceho na určenom stanovišti