Diviak lesný

Rad: párnokopytníky

POTRAVA: žalude, bukvice, papradie, trávy, byliny, černice, korienky, zrno, zemiaky, repa, zdochliny, myši, mladé zajace a jelene, mladé vtáky, vtáčie vajcia, larvy chrobákov, hmyz, jaštery, hady, žaby, ryby, kôrovce, lastúrniky, dážďovky

NEPRIATELIA: ľudia, vlk, rys

Diviak lesný je rozšírený skoro po celej Európe. Populácia diviaka lesného bola na našom území vo voľnej prírode vyhubená v  priebehu 18. storočia. Znovu sa začala šíriť až v 20. storočí. Diviak lesný je predkom domácich prasiat. Sú nočnými a súčasne typickými stádovými živočíchmi. Samotársky žijú len staré samce. Cez deň radi ležia, s príchodom večera ožívajú a vydávajú sa za potravou. Ak je nedo­statok potravy, dokážu prejsť veľké vzdiale­nosti, až kým nenájdu lepšie podmienky.Vedia veľmi dob­re plávať. Nevidia veľmi dobre, a preto sa spoliehajú predovšetkým na dobrý sluch a čuch. Prítomnosť prasiat nám prezradia miesta, kde vyrývali potravu.

V čase párenia sa samce  pripájajú ku skupine samíc. Každý si okolo seba zhromaždí menšiu skupinku , ktorú si bráni pred inými samcami. Samica je gravidná 114-140 dní. Pred porodom si vystelie hniezdo lístím a na svet privádza 2-12 mláďat. Mladé samičky dospievajú rýchlo a už v prvom roku svojho života sa pária. Samce dospievajú až vo veku 3-4 rokov.